Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 28. september 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-5-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-13-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod vandregnskab