Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 28. august 2017
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-12-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod forbrugsregnskab

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-4-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning