Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 27. januar 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-41-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-44-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-38-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning