Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 26. november 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-23-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod forbrugsopgørelse

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-29-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning