Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 26. april 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-40-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-1-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende fraflytning