Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 25. oktober 2019
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-18-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-22-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende indsigelse mod vandregnskab

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-24-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning