Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 25. juni 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-37-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende vandregnskab

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-1-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-3-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrug