Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 24. april 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-30-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-29-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-32-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.