Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-33-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende indsigelse mod lejeforhøjelse

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-20-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning