Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 21. december 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-24-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrug m.v.

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-25-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende indsigelse mod vandregnskab