Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 21. november 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-14-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-17-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende indsigelse mod varslet lejeforhøjelse