Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 21. september 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-10-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-46-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning