Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-16-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejeforhøjelse

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-7-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende mangler