Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 21. februar 2020
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-35-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende fraflytning m.v.

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-37-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning