Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 20. august 2018
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-39-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-11-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-27-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse