Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 20. maj 2020
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-4-20 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning