Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-21-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-19-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende indsigelse mod varslet lejeforhøjelse

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-18-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejen