Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 19. juni 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-12-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende mangler

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-9-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage ved forbrugsregnskab

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-11-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning