Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 18. august 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-20-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Opkrævning af administrationsgebyr

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-8-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejen

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-1-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrugsopgørelse

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-4-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. fremsendt forbrugsopgørelse