Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 17. marts 2014
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-48-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. lejen m.v.

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-46-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. istandsættelse ved fraflytning