Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. december 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-39-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrugsregnskab m.v.