Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. september 2013
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-13-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-16-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende mangler

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-17-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende mangler

 

Sagsnr.: 03.09.00-G00-1-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Drøftelse om genoptagelse

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-18-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning