Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. april 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-15-11 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende indsigelse mod varslet lejeforhøjelse

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-3-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-6-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende fraflytning m.v.