Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. marts 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-43-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-44-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende bindingspligt