Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. februar 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-36-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrug

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-40-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende opkrævning af forbrug m.v.

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-37-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse m.v.