Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 15. december 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-17-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-28-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende varmeregnskab m.v.