Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 15. juni 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-3-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-4-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-5-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning