Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 14. august 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-10-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod lejestigning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-9-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.