Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 13. december 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-23-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-32-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-34-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende tilsidesættelse af god skik og orden