Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-1-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning