Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 13. februar 2017
Mødested: På adressen, derefter A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-19-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende indsigelse mod varslet lejeforhøjelse