Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. november 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-14-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-34-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning