Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. juni 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-26-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Genoptagelse af sag, forbrugsregnskab

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-2-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-1-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning