Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 11. september 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-11-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-5-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning