Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 11. maj 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-48-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-45-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning m.v.

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-46-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning