Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 11. januar 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-30-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-32-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning