Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 10. december 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-25-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-31-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod forbrugsregnskab