Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 10. oktober 2016
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-12-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-13-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. lejens størrelse m.v.