Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 10. maj 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-33-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrug

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-2-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-42-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted