Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 10. januar 2020
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-38-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod varslet lejeforhøjelse

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-31-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning