Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 9. december 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-40-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Henvendelse fra udlejer.

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-36-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod forbrugsregnskab

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-37-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse m.v.

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-39-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrugsregnskab m.v.

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-43-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende opkrævning af vand m.v.