Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 9. oktober 2019
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-18-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytnig

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-19-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflyning