Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 9. september 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-4-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning samt lejens størrelse

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-12-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-15-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende manglende depositum

 

Sagsnr.: 03.09.00-G00-1-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Drøftelse om genoptagelse