Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 9. april 2018
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-7-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod lejens størrelse

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-8-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod lejeforhøjelse

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-9-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod lejeforhøjelse

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-10-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod lejeforhøjelse