Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 7. marts 2016
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-45-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod varslet lejeforhøjelse

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-57-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. lejens størrelse m.v.

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-53-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning