Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 6. august 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-27-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-26-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning