Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 5. maj 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-7-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. lejens størrelse

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-50-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning