Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 4. maj 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-42-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-47-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende skattestigning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-40-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende opkrævning af forbrug m.v.