Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 4. februar 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-58-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende fejl og mangler m.m.

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-2-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Forhåndsgodkendelse af leje

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-43-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning