Dagsordener og referater

Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 3. december 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.09.00-K02-27-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

Sagsnr.: 03.09.00-K02-41-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning